Юлия Ефременкова: Приехали с Мондезиром в кино

Юлия Ефременкова и Мондезир съездили в кино.